Volvo levererar 74-tons ellastbil till Mattsson Åkeri

2023-07-03 11:00

Volvo-High-Capacity-Transport-1.jpg

Volvo Lastvagnar har levererat en eldriven lastbil för tunga transporter till Mattsson Åkeri i Göteborg. Lastbilen klarar en bruttovikt på 74 ton.

Alltfler svenska åkerier börjar nu investera i eldrivna lastbilar. Mattson Åkeri i Göteborg är ett av dem, företaget har köpt tre tunga, eldrivna lastbilar av modellen Volvo FH från Volvo. Sedan ett par veckor körs en av lastbilarna i test i containertrafik i hamnområdet i Arendal. Testet är ett så kallat HCT-projekt (High Capacity Transport). Ekipaget med två trailers är 32 m långt och klarar en bruttovikt på 74 ton. Högkapacitetstransporter på väg kan minska bränsleförbrukningen med upp till 40 procent för enskilda fordon, enligt Trafikverket.*

– Vi vill visa att helelektriska lösningar fungerar också i applikationer med höga tågvikter och hög nyttjandegrad. Tillsammans med Mattsons, Trafikverket och flera andra partners tittar vi nu på hur vi kan optimera driften av ellastbilen inklusive hur laddning ska ske på mest effektiva sätt, säger Lena Larsson, projektledare HCT-projektet inom Volvos teknikorganisation.

Ellastbilen är en Volvo FH Electric 6X4 och laddas med grön el vid de två snabbladdare på 180 kW som Mattsson Åkeri har installerat i företagets depå i Arendal. På sikt ska lastbilen även rulla mellan Göteborg och Borås. 

Rullar 12 timmar om dagen

– Att köra länge och tungt med el fungerar väldigt väl så här långt. Vi får med oss lika mycket last som med en dieselbil. Lastbilen rullar 12 timmar om dan med ett stopp för laddning när chauffören tar rast. Vi laddar med grön el och får därmed inga Co2-utsläpp. Eldriften innebär också en bättre arbetsmiljö för chauffören, säger Jan-Olof Mattsson, vd på Mattson Åkeri.

Sedan Volvo Lastvagnar startade produktionen av helelektriska lastbilar 2019 har företaget sålt närmare 5 000 ellastbilar i 40 länder runt om i världen. Volvo erbjuder idag branschens bredaste produktsortiment med sex elektriska modeller i  serieproduktion som tillgodoser ett brett behov av transporter i och mellan städer. Volvo Lastvagnars globala mål är att 50 procent av alla nya lastbilar som säljs ska vara elektriska år 2030.

Högkapacitetstransporter (HCT)

High Capacity Transports (HCT) innebär att fordonets längd och/eller bruttovikt tillåts öka, vilket möjliggör att en större last kan transporteras per fordon. HCT kan appliceras på alla drivlinor. Tanken är att HCT ska bidra till lägre transportkostnader, minskad miljöpåverkan, högre trafiksäkerhet, minskat vägslitage och lägre underhållskostnader. I Sverige är det tillåtet att köra 74 ton (BK4 vägnät) och att testa, med tillstånd från myndigheter, lastbilskombinationer på upp till 34,5m och 100 ton på ett avgränsat vägnät. Förberedelser görs för 34,5m på ett begränsat vägnät i närtid. I Finland är det tillåtet att köra med 76 tons totalvikt och 34,5m ekipage på de flesta vägar. I övriga Europa finns ett antal pågående och planerade HCT-projekt.

* https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/forskning-och-innovation/aktuell-forskning/transport-pa-vag/branschprogram-for-godstransporter-med-hog-kapacitet---hct/

2023-09-18 11:00Volvo Lastvagnar börjar tillverka eldrivna lastbilar i Gent
2023-09-11 11:00Tankarna bakom nya Komatsu 951XC
2023-09-04 11:00Skogforsk: Drivaren har potential att konkurrera med tvåmaskinsystemet ? men det krävs mer
2023-08-30 09:00Mission Supervisor - hjärnan i AutoPlants autonoma skogsföryngringskoncept
2023-08-22 11:00Scania Sverige ny samarbetspartner till succéserien Svenska Truckers
2023-07-25 11:00GUINNESS WORLD RECORDS - IVECO eDAILY bogserar över 153 ton
2023-07-18 11:00Welcome inside Eco Log´s new harvester cabin
2023-07-11 11:00Nya elektrifierade Mercedes-AMG GLC SUV visad
2023-07-07 10:00Komatsu Forest produktion - nu helt koldioxidneutral
2023-07-03 11:00Volvo levererar 74-tons ellastbil till Mattsson Åkeri

Gå till arkivet »