Starkt år för Scania Sverige

2024-01-10 11:00

scania2023.jpg

2023 blev ett starkt år för Scania Sverige AB – trots utmaningar med komponentbrist och konjunkturnedgång. Med 2856 nyregistreringar under 2023 nådde Scania en marknadsandel på 43,1 procent,

Antalet nyregistreringar 2023 landade totalt på 6628 stycken jämfört med 5489 stycken för 2022, vilket är den näst högsta siffran någonsin. För Scania registrerades under året 2856 fordon och som ökade sina marknadsandelar från 40.6 procent 2022 till 43.1 procent för 2023. 

Scania är starkast på marknaden i Sverige när det gäller registreringar av lastbilar med förbränningsmotorer under 2023.

– Det handlar om V8-motorerna för de riktigt tunga transporterna och förstås den nya Super-drivlinan som åkerierna nu hunnit köra in sig på. Super-motorn har marknadens lägsta bränsleförbrukning enligt flera jämförelsetest, säger David Källsäter, VD Scania Sverige och fortsätter:

– Att sänka förbrukningen på förbränningsmotorn, som fortfarande är den mest använda motorn inom tunga transporter, är extremt viktigt för att samhället ska kunna nå de uppsatta klimatmålen på kort och medellång sikt. Sänkt förbrukning är direkt kopplat till sänkt koldioxidutsläpp. Förutom att våra förbränningsmotorer har marknadens lägsta förbrukning kan man välja att köra på förnyelsebara drivmedel som HVO, biogas och RME för att ytterligare minska sitt koldioxidavtryck, säger han.

Andelen hållbara tunga fordon (RME, gas, helelektriska och hybridlösningar) av totalt antal registrerade fordon uppgick till 24,2 procent av Scanias registrerade fordon och utgjorde en ökning med 9,5 procentandelar jämfört med 2022. 

– Vi ser att fler och fler åkerier framtidssäkrar sin flotta och ställer om till hållbara transportlösningar för att möta behoven hos dagens och framtida transportköpare, säger David Källsäter.

Antalet registrerade elfordon i branschen landade på 288 stycken under 2023, att jämföra med 166 under 2022. Det innebär en ökning på 73,5 procent.

– Det är glädjande att elektrifieringen ökar i Sverige. För att hjälpa våra kunder att ta steget vill vi betona att vi står vid deras sida i alla delar av elektrifieringsresan; från projektering, val av fordon och laddinfrastruktur till service och finansiering, säger David Källsäter.

Scania gjorde, trots utmaningar i leverantörskedjan med bland annat komponentbrist, ett mycket starkt år när det gäller antal registreringar av tunga ellastbilar i de lägre effektklasserna och de typiskt urbana transporterna.

– Tyvärr har vi inte kunnat leverera så många fordon under 2023 som vi önskat. Samtidigt är kunderna väldigt nöjda med de ellastbilar som levererats. Elfordonen håller Scania-kvalitet, inte minst vad gäller köregenskaper och förarmiljö. Lägg sedan till alla andra fördelar med elfordon; en utsläppsfri och tyst gång, säger David Källsäter.

Scania är i full färd med att bredda programutbudet för ellastbilar. Nyligen inleddes serieproduktionen av regionala ellastbilarna med upp till 64 ton och nästa år lanseras elfordon för fjärrtransporter.

– 2023 har varit ett händelserikt år där vi bland annat stoppade chassimonteringen i Södertälje under några månader för att anpassa ordinarie chassiline för ellastbilar. Vi invigde även batterisammansättningsfabriken där vi monterar batterimoduler och batteripack baserat på Northvolts celler. Det täta samarbetet med Northvolt möjliggör batterier optimerade för våra fordon och våra nordiska förhållanden och som håller den rullande i upp till 150 000 mil, säger David Källsäter och fortsätter:

– Vi tar inga genvägar när det gäller elektrifierade lösningar. Våra ellastbilar bygger på Scanias modul-tänk och har samma höga kvalitetsnivå som våra övriga produkter, säger David Källsäter.

Scania har som målsättning att bygga världens mest hållbara ellastbil. Nyligen införde Scania gröna inköpskrav på sina leverantörer av stål, batterier, aluminium och gjutjärn. Det innebär att i förhandlingar om framtida, och översyn av befintliga, kontrakt kommer krav på gröna teknologier vara på bordet. I december prisades också Scanias ellastbilar med den tyska utmärkelsen European Transport Award utifrån hållbarhetskriterier som miljöaspekter, ekonomisk bärkraft och socialt ansvarstagande.

– Vi är oerhört glada över att ha fått detta pris. Det uttrycker också vad denna omvandling handlar om, nämligen att det inte räcker med att leverera utmärkta fordon. Den måste även erbjuda ett hållbart helhetsperspektiv som inbegriper alla olika aspekter, säger han.

Scania har högt ställa klimatmål vad gäller leverantörskedjan och den egna produktionen men också kundernas koldioxidutsläpp. För att vara metodiska och transparanta var Scania den första lastbilstillverkaren som satte upp vetenskapliga mål i enlighet med Science Based Target initiative. 

– Jag kan konstatera att vår plan för klimatmålen håller. Andelen lastbilar som är anpassade för ett förnybart drivmedel står idag för drygt en fjärdedel av vår totala volym. Inom fem år ska denna volym mer än fördubblas, avslutar David Källsäter.

2024-05-07 11:00IVECO´s nya säkerhetssystem räddar liv
2024-04-25 11:00Skattning av röjningsbehov med digitala verktyg
2024-03-22 11:00Ny laddstation för tung trafik invigd i Stockholm
2024-03-19 11:00Södra sätter in flislastbil i produktion
2024-03-14 11:00Komatsus tjänsten Precision växer med fler smarta fördelar
2024-03-12 11:11Kunden i fokus när årets IVECO-priser delas ut
2024-02-27 11:00Komatsu och Williams Racing återupptar historiskt partnerskap
2024-02-25 11:00Bygge av mur för att separera skogsbränslen vid lagring
2024-02-23 11:00Hyundai levererar ett helelektriskt lätt kommersiellt fordon till Iveco
2024-02-20 11:00Säljstart för nya eSprinter med upp till 53 mils räckvidd

Gå till arkivet »