John Deere utvecklar en etanolmotor

2023-11-28 11:11

John_Deere_opracowuje_silnik_na_etanol-zapowiedz_targow_AGRITECHNICA_2023.jpg

Arbetet med John Deeres ”Leap Ambitions” fortsätter. Dessa ambitioner utgör företagets fokuserade målsättningar ämnade att stärka hållbarheten och ge kunderna ett ökat ekonomiskt värde, samtidigt som man levererar bättre resultat med mindre.

Som ett led i ”Leap Ambitions”, arbetar John Deere på innovationer som ska leda till gångbara lösningar för fordonsteknik med låga eller nästan obefintliga koldioxidutsläpp till 2026. Ansträngningarna koncentreras till fyra nyckelområden; effektivare förbränningsmotorer, förnybara bränslen, hybridteknik, och full batteriteknik för elfordon.

John Deere är fast beslutet att förse kunderna med de mest avancerade och effektiva lösningarna med förnybart bränsle genom att prioritera den teknik och de resurser som är förnuftigast med avseende på kundernas behov. Utav de olika tillgängliga, förnybara bränslen, anser John Deere att biodiesel, förnybar diesel (eller HVO) och etanol är de mest lovande alternativen för användning i tunga maskiner i närtid. Etanol är ett alkoholbaserat, förnybart bränsle med stor tillgänglighet i många delar av världen, eftersom den kan tillverkas av vanligt förekommande grödor som majs, vete eller sockerrör. Etanol är ett högoktanigt bränsle, och därmed särskilt lämpligt för användning med högpresterande motorer med gnisttändning. 

John Deeres produktutvecklare besitter expertkunskaper i världsklass som man tar i anspråk för att undersöka och testa ny teknik som förenklar integrationen av förnybara bränslen med tekniken i förbränningsmotorer. Detta för att kunna förse kunderna med ett större värde och ökad produktivitet. Vid årets AGRITECHNICA-mässa kommer John Deere att visa upp en 9,0 liters konceptmotor som är kompatibel med etanol. Denna konceptmotor illustrerar företagets fasta åtagande att utveckla ett brett sortiment av olika lösningar som förmår uppfylla det varierande effektbehov som förekommer inom lantbruket, beroende på tillämpning och maskinstorlek.

2024-05-07 11:00IVECO´s nya säkerhetssystem räddar liv
2024-04-25 11:00Skattning av röjningsbehov med digitala verktyg
2024-03-22 11:00Ny laddstation för tung trafik invigd i Stockholm
2024-03-19 11:00Södra sätter in flislastbil i produktion
2024-03-14 11:00Komatsus tjänsten Precision växer med fler smarta fördelar
2024-03-12 11:11Kunden i fokus när årets IVECO-priser delas ut
2024-02-27 11:00Komatsu och Williams Racing återupptar historiskt partnerskap
2024-02-25 11:00Bygge av mur för att separera skogsbränslen vid lagring
2024-02-23 11:00Hyundai levererar ett helelektriskt lätt kommersiellt fordon till Iveco
2024-02-20 11:00Säljstart för nya eSprinter med upp till 53 mils räckvidd

Gå till arkivet »