Höjda virkespriser - barrmassaveden uppe i 500 kr/m3fub

2024-01-22 11:00

hojapriser.jpg

Behovet av grön råvara i industrin är fortsatt stort med en hög efterfrågan från kund. Sveaskog inleder 2024 med att höja priserna till privata skogsägare som säljer sitt virke till Sveaskog.  

Prislistorna för virkespriser justeras upp i större delen av landet. För sågtimmer justeras priserna upp med mellan 80 och 100 kr/m3fub och för massaved justeras priserna upp med 25 kr/m3fub, vilket innebär att priset för barrmassaved är 500 kr/m3fub. 

Som Sveriges största skogsägare vill Sveaskog bidra till ett aktivt skogsbruk hos privata skogsägare och stärka värdet på den svenska skogen. Sveaskogs kunder finns i hela Sverige. Råvaran förädlas i närhet till var den tas ut med få och korta transporter. 

Aktuella virkespriser finns på Sveaskogs hemsida: sveaskog.se/virkespriser

2024-05-07 11:00IVECO´s nya säkerhetssystem räddar liv
2024-04-25 11:00Skattning av röjningsbehov med digitala verktyg
2024-03-22 11:00Ny laddstation för tung trafik invigd i Stockholm
2024-03-19 11:00Södra sätter in flislastbil i produktion
2024-03-14 11:00Komatsus tjänsten Precision växer med fler smarta fördelar
2024-03-12 11:11Kunden i fokus när årets IVECO-priser delas ut
2024-02-27 11:00Komatsu och Williams Racing återupptar historiskt partnerskap
2024-02-25 11:00Bygge av mur för att separera skogsbränslen vid lagring
2024-02-23 11:00Hyundai levererar ett helelektriskt lätt kommersiellt fordon till Iveco
2024-02-20 11:00Säljstart för nya eSprinter med upp till 53 mils räckvidd

Gå till arkivet »